Don't move the mouse until animation has finished!
Hover/tap the bluish ellipse here below to show the image!      
  my FAVOURITE PHOTOS via slideshow  |||   my FAVOURITE SLIDESHOW Albums
myOWL myJukeBox
                         
   ALMA MATER      KFKI       ARTS-CULTURE-PHOTOGRAPHY      BUDAPEST-HUNGARY    PHOTOWALKING     myOWLS   
                       
 

Alma Mater

Újbudai Gimnázium   Újbudai Gimnázium
A József Attila Gimnáziumba jártam, a mai Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium helyére, a Feneketlen tóval szemben. (A JAG ma a Móricz Zsigmond körtérnél van.) – A 2017. november 10-én tartott érettségi találkozónk alkalmából csináltam egy   "Aktualizált érettségi tablót, melyet mindenegyes megjelent osztálytársamnak - nyomtatott formában - odaadtam. ... "A 2023 áprilisában aktualizált tabló" ...   I attended the József Attila Gymnasium in Budapest 11th district, near the Bottomless Lake. It was housed in the building of the Cistercian Gymnasium of St. Emeric. (Today JAG is located at Móricz Zsigmond square.) – On the occasion of our homecoming held on November 10, 2017, I made an  "Updated class photo, and presented a printed version to each of my classmates. ...  "Recently updated class photo - April 2023
 

MŰEGYETEM - Technical University Budapest

Technical University
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki Karának Elektronikus Ágazatán szereztem diplomát. I graduated from the Technical University Budapest as electronic engineer.
 

Central Research Institute for Physics - KFKI

KFKI main entrance
 
Több mint 20 éven át dolgoztam a Központi Fizikai Kutató Intézetben, a KFKI-ban. Témavezetőként, majd önálló tudományos osztályvezetőként párhuzamos számítógép-architektúrák és nagysebességű adatátviteli rendszerek (szakzsargonban: buszrendszerek) kutatás-fejlesztésével, ill. TPA ('Tárolt Programú Analizátor') számítógépek fejlesztésével foglalkoztam. A 32-bites X-bus architektúrájú TPA-11/4xx és TPA-11/56x számítógép-családok megvalósításában vettem részt. A TPA-11/440-et, melynek projektvezetője voltam, sok éven át alkalmazták a Paksi Atomerőműben is.   For more than 20 years I worked for the Central Research Institute for Physics (KFKI) as a computer research engineer, later as head of department. My research area was focussed on parallel computing architectures, high speed data transfers (busses), and also on the development of TPA computer systems. I took part in the design and implementation of several models of the TPA-11/4xx and TPA-11/56x computer families.  The TPA-11/440 (I led the team) was also used at the Paks Nuclear Power Plant for several years.
A TPA-11/440 fejlesztéséért és alkalmazásba viteléért Intézeti díjat kaptunk. A díjjal járó kisplasztika Borsos Miklós alkotása.   The Institute (Jánossy) Prize was granted to our team for the TPA-11/440 project. See the photo of the prize medal here below! The medal was made by Hungarian sculptor and medallist Miklós Borsos.
GD71-TPA70 KFKI TPA-11/440KFKI-SZTAKI-Control Data- TPA-70-GD71-Minneapolis KFKI TPA-11/440
  Medal by Miklós Borsos  

To view the animated photo of the medal by Miklós Borsos hover/tap the center of the greyish ellipse here above!   
A Borsos-érem fotójáért húzd az egeret, ill. koppints a fenti szürkés ellipszis középső részére!        
   
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatikatörténeti Fórum    
TPA-11/32 (TPA-11/4xx és TPA-11/56x) családok    TPA-11/4xx     TPA-11/56x       
TPA-11 történet   Tárolt Programú Analizátor    
Britishpedia Yearbook 2020  Britishpedia   
A piece of cloud
"Felhő-darabka" - MTA KFKI WIGNER DATA CENTER - "A piece of cloud"    
     

MTESZ - Federation of Technical and Scientific Societies

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ)  informatikai szakértője voltam sok éven át, főként az internet szolgáltatás, a web-kommunikáció, valamint a Microsoft együttműködés területén.

  As a consultant, I joined the Federation of Technical and Scientific Societies (MTESZ), where I was mainly responsible for the internet connection, the web-communication and the cooperation with Microsoft Corporation.
Részt vettem a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) ECDL programjában, oktatóként és vizsgáztatóként egyaránt. Több mint ezer hallgatót tanítottam, ill. vizsgáztattam.   As both teacher and examiner, I took part in the ECDL informatics education programme, managed by John Neumann Computer Society in Hungary. I held courses and examinations for more than one thousand students.
     
     

Baglyok

  OWLs
myOWLS
Az itt-ott felbukkanó Baglyok láttán felmerülhet a kérdés, vajon kedvelem-e a baglyokat; nos, igen, sőt nagyon, sőt gyűjtöm is őket ezüst, bronz, üveg, fa, pénzérme, bélyeg, grafika, stb. formában. Már több mint 400 darabos gyűjteményem van. Kérlek, szólj, ha valahol találsz egy szép példányt!   Having a look at the OWLs on several web pages you may ask if I like OWLs – yes, I DO and collect them in several forms: silver, bronze, glass, wooden, coin, stamp, graphics, etc. My collection consists of more than 400 pieces. Let me know, please, if you find a nice piece!
Hogyan tudják a Baglyok elforgatni a fejüket 270 fokkal?
Néhány Baglyom még ennél is többet tud.  Húzd az egeret (koppints) a képekre!
How can Owls rotate their heads 270 degrees? 
Some of my OWLS can do even more! Try it by hovering/tapping the images!

Hover/tap these images here below for transformation!
NOTE for PC Users:
If you want to observe the animation, don't move the mouse over the image until transformation has finished! It may take a few seconds. Take it easy!
     
myOWLS' Mottos:
 • Who are my OWLs? They are the way to knOWLedge.
 • Open the Way to Linking the Scenes! See  GLobePhoto.net 
 • my OWLS help you find cute knOWLedge Sources.
 • be Orderly, but be on the Wing, and also be Lucky!
 • Open the Windows to Learn! See  myOWLS' Quiz 
 • Open the Window for the Lyrics of the Song! See my  Jukebox 
 • phOtoWalk and Learn! See  GLobePhoto.hu 
 • If a stone-OWL was thrown at you, throw back some bread in return.
Mottóim:
 • A Baglyaim elvezetnek a tudáshoz.
 • Teremts kapcsolatot a helyszínek között!
 • Baglyaim segítenek abban, hogy igazán jó inFOrrásokat találj.
 • Légy pontos, fegyelmezett, de szárnyalj! Legyen szerencséd is!
 • Nyisd ki a tudás ablakait!
 • Nyiss ablakot a dalok szövegéhez!
 • Sétálva fotózz, miközben sok mindent megtudhatsz!
 • Ha megdobnak egy kőbagollyal, visszadobom kenyérrel.
 Teljes méretben - FULL SIZE 
OWL Coin
Private Hover/tap for the original photo!   
4G
4G4G
4G4G
Each of them was given an Owl Coin for his/her birthday in 2022 ...
Hover/tap the images here around for animation!     
Ha meglátogatsz bennünket, ne felejtsd el megnézni a Szent István intelmei c. freskót Újbudán, a Bartók Béla út 79. ház Ulászló utcai falán!   If you visit us, do not miss having a look at Hungarian King St. Stephen and his son on the wall of the house in Budapest 11th district, where Globe Master's main office is located.
Szent István freskó
Hover/tap for the original photos! - NOTE for Desktop users: Don't move the mouse until animation has finished!    
4G   4G
   
4G   4G
   
Családom, 4 Unokámmal együtt, valamint barátaim segítenek a Baglyok gyűjtésében, rendezgetésében, fotózásában.   My family, my friends - together with my 4 Grandchildren - help in collecting and maintaining the OWLs.
 

OLD FAMILY PHOTOS - Push down/tap the images!
                  1980            1980               1980   1980   Grandparents with their Children   Father as Priest

Push down/tap the images!

Univ. students in Dayton, Ohio, 1933
Számomra fontos régi kép  Teljes méretben  This old photo above is very important to me  Full size 
Egyetemi végzős csoportkép, Dayton, Ohio, 1933; a kép egyik érdekessége, hogy a felső sor bal- és jobboldalán lévő úriember egy és ugyanaz a személy. Apám elmondása szerint egy Írországból jött hallgató. Photo of graduate students, Dayton Ohio, 1933; note that the man standing on the left and on the right of the upper row is the same person. My father said he was an Irish student.
Közeli Barátok   Close Friends
Négy gimnáziumi barát, alfabetikus sorrendben: Bicskey Gábor festőművész-rajztanár, Csipkés József művészbarát-gépészmérnök, Lőrincze Géza független bagolygyűjtő, valamint Papp György nyug.tanár-filozófus 1987 tavaszán összejöttek egy kora esti vacsorára a XII. ker. Németvölgyi úti Makk Hetes étteremben. A kulináris élvezetek közben egyikük fejéből kipattant egy ötlet, miszerint legyen rendszeres a találkozás az alábbi feltételek szerint:
 • a vacsora minden második hónap harmadik csütörtökén legyen;
 • ugyanabba a vendéglőbe csak egyszer lehet menni;
 • a mindent fizető vendéglátó egy adott sorrendű körforgás szerint változik;
 • a helyet a vendéglátó előző este fedi fel a mit sem sejtő többieknek.
  Four college friends: Gábor Bicskey artist and drawing-master, József Csipkés art-loving engineer, Géza Lőrincze independent OWLoving OWL-collector and György Papp teacher-phylosopher  got together for a dinner in the spring of 1987, in Makk Hetes restaurant on Németvölgyi street, Budapest 12. district. While having the dinner one of the friends proposed to repeat this kind of pleasure in the following way:
 • the dinner is held on the third Thursday of every second month;
 • visiting the same restaurant once more is not allowed;
 • the person of the host is always changed in a fixed recycling order;
 • the place of the restaurant is revealed by the host the night before.
Innen kapta a nevét a körvacsora, melyről egy bölcsészhallgató disszertációt is írt az 1990-es évek első felében. Több mint száz vendéglőt látogattunk meg.
A meglátogatott éttermek listája 
These culinary events have been called "Recycling dinner". A dissertation was also made on these topics by an arts student in the first half of the 1990's. We visited more than one hundred restaurants.
List of the visited restaurants 
Van egy "kártyás baráti körünk" is. ABC sorrendben: Medgyes Péter, Papp György, Szirtes Tamás és jómagam. There is also a ‘fellowshio of college friends for also playing cards. In ABC order: Professor Péter Medgyes, György Papp and theatre director Tamás Szirtes and myself.
A COVID idején a kárrtyázás helyett videocseteltünk és egymást "szórakoztattuk" különböző prezentációkkal. Így jöttek létre az alábbi weblapjaim:

During the COVID period we were video chatting and made presentations to each other. My webpages here below have been created mostly"due to the COVID":

Németh Gézát gyakran elkísérem kiállításokra, ahol rendszerint fotózok is. I often visit exhibitions with Géza Németh, and I usually make photos and separate albums.
Szabó Zsolt hosszú éveken át volt kollégám a KFKI-ban és ő tanította meg a fotózás alapjait. Zsolt Szabó, a colleague of mine at KFKI for many years, taught me the basics of photography.
 

Fotóséták

  phOtoWaLking
    Open the Way to Linking the Scenes Teremts kapcsolatot a helyszínek között! myOWLS' photo galleries are dedicated to my 4 Grandchildren
 
 
 
House in Budapest


House in Budapest


Relief


Hungarian Parliament
 
GLobePhoto.net

 4ArC.hu  
 GLobePhoto.hu 

 PhotoMaster.hu 

 GLobePhoto.net 

 Best.GLobePhoto.net 

 Budapest-Hungary.hu 

 mySlideShows&WebGalleries 

 High Quality Photos with Description 

 Sights-and-Views.Budapest-Hungary.hu 

Would you like to set my photos in motion?  
 Photo-Sight.Arts-Culture-Photography.net 

 Hungary-Culture-Photography.GLobePhoto.net 

 Hungary-Budapest-sights-culture.GLobePhoto.hu 

 Creative-CSS-Filters-Masks.Arts-Culture-Photography.net 


Open the Way to Linking the Scenes ® Teremts kapcsolatot a helyszínek között!

 
my4ArC           
   
A fotóimat újabban Albumokba rendezem, ahol  háttérzene  is választható. Ha valamelyik képem elnyeri tetszésedet, és szeretnél egy nagyobb felbontású változatot, az éppen vetített kép bal alsó sarkában megjelenő azonosítóval hivatkozhatsz rá. (pl. 2017-30-07P) My recent photos have been arranged in Albums with optional  background music .  If you would like to have a higher resolution version, please refer to the photo by sending its ID number seen in the bottom left section of that one just being projected.  (e.g. 2017-30-07P)
Albumaim folyamatosan bővülnek. Látogasd meg rendszeresen a  4ArC.hu  és/vagy a  DiA.owl.hu  webhelyet!   My Albums are being continuously extended. See regularly  4ArC.hu  and/or  DiA.owl.hu 
Az Albumok WEB GALLERY menüpontjában a fotók a hagyományosan elrendezett, rögzített formában, diavetítés (slideshow) nélkül, tekinthetők meg. A kis kép sorszámára hivatkozz!   In the WEB GALLERY menu  of the Albums you can see the photos in conventional fixed structure, without slideshow. Please refer to the number of the thumbnail version!
Email címem:  Geza.Lorincze@gmail.com    Looking forward to your email to:  Geza.Lorincze@gmail.com 
 

Start!
START


address of this webpage: Geza.Lorincze.hu